Двигателно масло е петролен или синтетичен продукт, чиято цел е да смазва възлите и детайлите в двигателя с вътрешно горене в екстремни натоварвания.

Освен да смазват, качествените двигателни масла трябва да отвеждат част от топлината която се отделя при работа на двигателя и да отмиват нагара и отлаганията които остават при продължителна работа.

Характеризират се със следните по-важни физически и химически свойства:

  • вискозитет;
  • специфично тегло;
  • индекс на вискозитета;
  • температура на запалване;
  • температура на застиване;
  • съдържание на механични примеси;
  • съдържание на изкуствени прибавки;
  • стабилност на маслото;

Минерални масла

Минералните масла се получават директно чрез дестилация/ректификация от нефта без допълнителна обработка. Те са смес от много и най-различни въглеводороди. Състава на маслата варира с качеството на нефта и условията на получаване. По тази причина те са сравнително нискокачествени. За да се гарантират определени показатели, устойчивост и др. най-често е необходимо добавянето на адитиви/присадки.

Синтетични масла

Синтетичните масла се получават с изкуствени химични процеси и се състоят от един или няколко основни компонента. По тази причина те са по-устойчиви на високи температури а свойствата им могат да се контролират по-лесно. Поради изкуственото получаване те имат доста по-висока цена от минералните масла.

Класификация по SAE Society of Automotive Engineers (SAE) дефинира вискозитета на маслата. Обозначенията имат вида “SAE xxW-yy” като числото преди буквата W (winter – зима) обозначава вискозитета при ниски температури (0°F), а числото след W – вискозитета при високи (работни) температури (210°F). Колкото по-голямо е числото толкова по-висок е вискозитета на маслото при ниски/високи температури. При ниски температури е желателно маслото да е с колкото се може по-нисък вискозитет, с което се улеснява стартирането на двигателя. При работни температури обаче е желателно той да е достатъчно висок, за да се гарантира доброто смазване на двигателя. Тъй като вискозитета на повечето вещества намалява рязко с температурата, за да се гарантират едновременно и двете условия на маслата се добавят напр. различни полимери с пространствена структура която зависи силно от температурата. При ниска температура полимерната верига е под формата на “топчета” а при висока те се “разгъват” и увеличават изкуствено вискозитета на маслото. Маслата със SAE 5W-yy или по-ниски са обикновено синтетични, докато стандартните минерални масла имат вискозитет от порядъка на SAE 15W-40 или SAE 20W-40. Видове двигателни масла, класифицирани по Индекс на вискозитета.

0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30, 0W-40, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-40, 15W-50, 20W-50

Класификация по API Класификацията на American Petroleum Institute (API) дефинира качествени показатели на маслото. Тя има вида “API-Sx” за бензинови двигатели (S-Service) и “API-Cx” (C-Commercial) за дизелови двигатели. “x” е буква която покава качеството на маслото, колкото тя е по-“голяма” толкова по-високи са качествените показатели. Масло с API-SB е следователно по-качествено от масло с API-SA. Актуалните моторни масла имат API-SJ или по-високи (бензин) и API-CE или по-високи (дизел). API отразява условията в САЩ (температури, конструкция на автомобилите и др.). Освен нея съществува и класификациятна на армията на САЩ (MIL).

Класификация по ACEA Класификацията на Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA) отразява условията в Европа. Тя има вида “ACEA-Xy” където X e една от следните букви: A (бензин), B (дизел, леки автомобили), C (дизел, леки автомобили с филтър), E (дизел, товарни автомобили). “y” е цифра означаваща качествените показатели на маслото. Актуални характеристики са ACEA-A3 или по-високи. Някои производители на автомобили дефинират собствени класификации за качеството на маслата (VW, BMW и др.). Само масла, които отговарят и на класификацията на производителя, могат да се използват в тези автомобили.

В ПРОМСНАБ може да намерите пълна гама моторни масла необходима за автомобила.

ПРОМСНАБ предлага на българските шофьори качество от световна класа на най-добри цени!

Може да поръчате всички видове масла онлайн, а ние ще ви ги доставим до удобно за Вас място!!!

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment